Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

Ngày 20/6/2022 Phòng Lao động thương binh và Xã hội thành phố Hạ Long ban hành công văn số 322/LĐTBXH về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước - Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ninh, toàn văn thông báo như sau:

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9