Chuyển đổi số

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai số hoá và ký số đối với...

Chuyển đổi số y tế là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng...

Để khai thác, phát huy hiệu quả phục vụ nhân dân và công tác quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19