TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND Tỉnh quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023; 

Sáng ngày 07/7/2023 tại xã Vũ Oai, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vũ Oai, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình; Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tân - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Việt Thành - Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố Hạ Long cùng lãnh đạo xã Vũ Oai, xã Hòa Bình đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tân - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản tại hội nghị

Tại hội nghị trợ giúp pháp lý, các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Hùng Tân - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh trực tiếp phổ biến, Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan; Luật Đất đai; phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; bình đẳng giới; các chính sách ưu đãi xã hội của Nhà nước, Tỉnh dành cho người dân tộc thiểu số và các quy định khác có liên quan; đồng thời cấp phát miễn phí tờ gấp, tài liệu về các lĩnh vực pháp luật; Tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu. 

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, trên phạm vi cả nước và tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Hạ Long nói riêng nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn. Qua đó, hoạt động trợ giúp pháp lý hàng năm đã trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết, gắn kết chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Đồng thời, thông qua việc trợ giúp pháp lý nhằm tăng cường công tác trợ giúp pháp lý tại cơ sở giúp người dân có điều kiện thuận lợi tìm hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. 

Cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý hỗ trợ người dân

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ người dân

Hội nghị trợ giúp pháp lý đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, giúp họ dễ dàng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí và được cung cấp một địa chỉ tin cậy khi có nhu cầu hỗ trợ giải quyết vướng mắc, tranh chấp pháp luật; đồng thời đây cũng là kênh để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh, trật tư trên địa bàn xã Vũ Oai./.

Minh Hà

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 248